filminde kullanılan ilaç veya verilen röntgen ışınları

Endometriozis endometrial gland ve stromanın uterus dışında bir dokuda bulunmasıdır. Endometriozis en sık pelviste görülür. Pelvis dışında karındaki dğer organlarda ve vücudun farklı bölgelerinde de görülebilir. Kadınlarda üreme çağında yaklaşık %10 civarında rastlandığı kabul edilir. Kötü huylu veya kanser türünden bir hastalık değildir.

Endometriozisin görüldüğü organlar:
Endometriyozis en sık overlerde (yumurtalıklarda) görülür. Over dışında pelvisteki diğer organlarda, pelvik peritonda, douglas çukurunda, broad ligamentte sık görülür. Pelvik organlar dışında en çok kolon ve rektumda görülür. Bunların dışında bütün sindirim sistemi, apendiks, akciğer, plevra, beyin gibi heme her organda görülebilir. Cerrahi skar alanlarında, epizyotumi skarında görülebilir.

Endometriozise üreme çağındaki kadınlarda rastlanır. En sık 25-35 yaşları arasında görülür, 45 yaşından sonra nadir görülür. Ergenlik dönemine girmeden önceki kız çocuklarında veya menopoz döneminden sonra çok nadir görülür çünkü endometriozisin gelişmesi overlerde (yumurtalıklarda) üretilen östrojen ve progesteron hormonları ile yakından ilişkilidir. Menopoz döneminde sonra hormon replasman tedavisi alan kadınlarda görülebilir.

Belirtiler:
– Kronik kasık ağrısı (en sık belirti)
– Karın ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı
– Adetlerin sancılı olması (dismenore)
– İnfertilite (Kısırlık)
– Ağrılı cinsel ilişki (disparoni)
– Bacaklarda ağrı
Daha nadiren yerleştiği organa bağlı olarak…
– Kabızklık ya da ishal
– Makata vuran ağrı
– Kanlı dışkı
– Makattan kanama olması
– İdrarda kan olması
– Adet zamanında burun kanaması olması
– Adet zamanında vücudun çeşitli yerlerinde kanama ve morarma olması
– Katemenial pnömotoraks (adet dönemlerinde siklis pnömotoraks)
– Katemenial nöbetler (adet döneminde konvülziyon olması, SSS tutulumuna bağlı)
– Endometriozis hastalarında çeşitli nedenlerle gebe kalma zorlaşır. Gebe kalan hastalarda da düşük riski normalden yüksektir.

Leave a Reply